#windowmuseum est une plate-forme indépendante mais participative dont l’intention est de rassembler, d’inciter ou de produire des projets artistiques concrets en réaction à cette période de crise sanitaire, politique et sociale. La plate-forme se veut aussi pérenne et évolutive en fonction du déconfinement.

 

Le modèle culturel montrait déjà ses limites avant la pandémie et celle-ci n’a fait qu’exacerber les difficultés du secteur dont les premières victimes sont les artistes.

 

Nous proposons de créer un mode de fonctionnement lié au commissariat confiné en rendant l’art à nouveau accessible au public, via l’espace public.

 

Il s’agit d’inventer de nouvelles formes de présentation de la production artistique en-dehors des codes de la structure muséale et de ses conditions de monstration, et au-delà du virtuel, en repensant la question et les enjeux du modèle d’exposition traditionnel.

 

Dans un premier temps, nous proposons de collaborer avec les lieux culturels majeurs en leur proposant d’utiliser de manière inédite leur architecture pour exposer des oeuvres qui seraient visibles depuis l’extérieur du lieu. Ensuite, ce type d’action pourrait s’étendre à d’autres lieux désirant valoriser le travail des artistes par une visibilité hors des réseaux traditionnels vers de nouveaux espaces à coloniser artistiquement.

#windowmuseum is een onafhankelijk maar participatief platform dat als doel heeft om concrete kunstprojecten te verzamelen, stimuleren of produceren, als reactie op de politieke, sociale en gezondheidscrisis die we doormaken. Het platform wil ook tijdens de versoepeling van de maatregelen duurzaam blijven evolueren.

 

Ruim voor de pandemie was het culturele model al op haar grenzen gestoten. De huidige situatie heeft de moeilijkheden van de sector alleen nog maar versterkt, met de kunstenaars als eerste slachtoffers.

 

We willen een werking creëren die verband houdt met curatorschap in lockdown, door kunst via de openbare ruimte opnieuw toegankelijk te maken voor het publiek.

 

Het gaat erom nieuwe representatievormen voor artistieke productie te bedenken, buiten de codes van de museumstructuren en hun tentoonstellingsmodaliteiten om, maar ook weg van het virtuele, door het traditionele tentoonstellingsmodel in vraag te stellen en in de weegschaal te leggen.

 

In eerste instantie willen we samenwerken met de grote cultuurhuizen, waarbij we hen voorstellen om hun architectuur op ongekende wijze te gebruiken en er werken op aan te brengen zodat deze van buitenaf zichtbaar zijn. Daarna kan deze actie zich uitbreiden naar andere plaatsen die het werk van kunstenaars in de kijker willen zetten door het zichtbaarheid te verlenen. Gedaan met de traditionele netwerken, op naar nieuwe ruimtes, klaar om artistiek veroverd te worden.

[qode_call_to_action_section link_target=”_self” appear_animation=”no” section_image=”75″ link=”https://www.windowmuseum.org/index.php/kanal-centre-pompidou/” link_text=”Kanal-Centre Pompidou”]

[qode_call_to_action_section link_target=”_self” appear_animation=”no” section_image=”73″ link=”https://www.windowmuseum.org/index.php/waiting-window-2/bps-22/” link_text=”BPS22″]

[qode_call_to_action_section link_target=”_self” appear_animation=”no” section_image=”76″ link=”https://www.windowmuseum.org/index.php/cwb-paris/” link_text=”CWBi Paris”]

 

Lola Meotti  &  Hervé Charles.

[social_icons type=”circle_social” icon=”fa-facebook” use_custom_size=”no” size=”fa-3x” link=”https://www.facebook.com/Windowmuseum-111143303915699″ target=”_blank” icon_color=”#ffffff” icon_hover_color=”#1c3ebd” background_color=”#1c3ebd” background_hover_color=”#ffffff” border_color=”#1c3ebd” border_hover_color=”#ffffff”]
[social_icons type=”circle_social” icon=”fa-envelope” use_custom_size=”no” size=”fa-3x” link=”mailto:info@windowmuseum.org” target=”_blank” icon_color=”#ffffff” icon_hover_color=”#1c3ebd” background_color=”#1c3ebd” background_hover_color=”#ffffff” border_color=”#1c3ebd” border_hover_color=”#ffffff”]